nash parlamentВідповідно до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931 гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» надано навчальній програмі «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо». Це рішення прийнято на основі протоколу №1 від 29.03. 2023 р. експертної комісії з позашкільної освіти ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти».

У Каталозі навчальної літератури та навчальних програм зареєстровано за номером №8.0003-2023.

Навчальна програма розроблена з метою ширшого впровадження парламентської просвіти в освітній процес закладів загальної середньої та позашкільної освіти для формування громадянської, соціальної, міжкультурної, комунікативної та інших компетентностей в юних громадян України. Висвітлені питання діяльності Верховної Ради України, механізмів взаємодії і впливу громадян на діяльність парламенту та народних депутатів, а також подані інструменти формування відповідального ставлення здобувачів освіти до своїх громадянських прав й обов’язків, пов’язаних з політичною участю, зокрема правом голосу та свідомого вибору влади.

Авторський колектив: Вержбицька І.В., методист Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м.Києва, Гриньова М.В., методист науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Іванюк І.В., старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук; Мосякова І.Ю., директор Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м.Києва, кандидат педагогічних наук, Паращенко Л.І., директор Київського ліцею бізнесу, доктор наук з державного управління, професор; Ридзель І.В., вчитель історії та правознавства Технічного ліцею, м. Київ, Юрчишин Л.Т., вчитель історії, правознавства, громадянської освіти Новопечерської школи (м. Київ), найкращий вчитель громадянської освіти за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Отримання офіційного грифу відкриває широкі можливості для запровадження парламентської просвіти в освітній процес закладів освіти для організації гурткової роботи, факультативів, проведення тематичних заходів тощо.