Завантажити

Методичний посібник «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо» Рецензенти: Калініна Л. М., вчений секретар Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор.
Мосякова І. Ю., вчителька історії та громадянської освіти Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України.
Семенець-Орлова І. А., директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор наук з державного управління, кандидат політичних наук, професор.

Навчання молодого покоління демократії, усвідомлення ним демократичних цінностей, прав і свобод людини та необхідності їх захисту, формування громадянських компетентностей здобувачів освіти залишаються ключовими завданнями сучасної української освіти. Розуміння принципів і функціонування парламентської системи України є необхідною умовою для активної участі громадян у прийнятті важливих рішень та незворотності демократичного розвитку країни.

Методичний посібник «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо» спрямований на підвищення рів- ня обізнаності здобувачів освіти про народовладдя і державотворення, зокрема про розвиток парламентаризму, роль і функції Верховної Ради України, діяльність народних депутатів і можливість громадянської та політичної уча- сті молодого покоління українців. Запропоновано систематизований підхід до вивчення парламентської системи на всіх рівнях шкільної освіти, який включає інтерактивні методи, рольові ігри, дебати та проєктну діяльність.

Методичний посібник доцільно використовувати при впровадженні навчальних програм курсу за вибором з ос- нов представницької демократії та парламентаризму «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо» для здобувачів початкової, базової та повної середньої освіти і закладів позашкільної освіти. Цей посібник і навчальні програми однойменного курсу за вибором разом складають достатнє навчально-методичне забезпечення для здійснення громадянської парламентської просвіти в українських закладах освіти. Матеріали посібника будуть ко- рисними в діяльності просвітницьких і громадських організацій для навчання молодого покоління основам пред- ставницької демократії та парламентаризму.

Адресовано широкій аудиторії освітян і громадських активістів, які працюють з дітьми та молоддю, виховують молоде покоління на засадах освіти для демократичного громадянства.

Ця публікація стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст публікації не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів. Публікація здійснена в рамках Програми USAID «Рада: наступне покоління», яка є п’ятирічною ініціативою (2021–2026), що впроваджується ГО «Інтерньюз-Україна». Більше про Програму: https://internews.ua/rang/about 

Завантажити

«Наш Парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо». Навчальні програми курсу за вибором з основ представницької демократії та парламентаризму для закладів загальної середньої освіти та методичні рекомендації для вчителівАвторський колектив: Гриньова Марія Василівна, методист науково-методичної лабораторії управлінської діяльності та забезпечення якості освіти кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Іванюк Ірина Володимирівна, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, заступник голови ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», кандидат педагогічних наук, старший дослідник.
Паращенко Людмила Іванівна, директор Київського ліцею бізнесу, голова ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України.
Юрчишин Леся Тарасівна, вчитель історії, правознавства, громадянської освіти Новопечерської школи-ліцею І–ІІІ ступенів (м. Київ), найкращий вчитель громадянської освіти за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Це видання складається з комплекту навчальних програм курсу за вибором з основ представницької демокра- тії та парламентаризму «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо» для здобувачів освіти 4-го, 9-го, 11-го класів закладів загальної середньої освіти та методичних рекомендацій для вчителів. Навчальні програми та методичні рекомендації призначені для впровадження громадянської парламентської просвіти у навчальний процес закладів освіти. Видання може бути використане й для організації позакласної роботи та в просвітницькій діяльності організацій, які працюють з дітьми та молоддю. Практичною цінністю є узагальнені ресурсні матеріали для вивчення парламентаризму, рекомендації з використання онлайн застосунків під час очного та дистанційного навчання.

Ця публікація стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст публікації не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів. Публікація здійснена в рамках Програми USAID «Рада: наступне покоління», яка є п’ятирічною ініціативою (2021–2026), що впроваджується ГО «Інтерньюз-Україна». Більше про Програму: https://internews.ua/rang/about

Завантажити

pozasahkilna Nash Parlament 2023Гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі». Протокол № 1 від 29.03.2023 експертної комісії з позашкільної освіти ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти». У Каталозі навчальної літератури та навчальних програм зареєстровано за номером №8.0003-2023

Авторський колектив: Вержбицька Ірина Володимирівна, методист Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва, керівник гуртка-методист.
Гриньова Марія Василівна, методист науково-методичної лабораторії управлінської діяльності та забезпечення якості освіти кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Іванюк Ірина Володимирівна, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, заступник голови ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», кандидат педагогічних наук, старший дослідник.
Мосякова Ірина Юліївна, директор Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва, кандидат педагогічних наук, докторант Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького, заслужений працівник освіти України
Паращенко Людмила Іванівна, директор Київського ліцею бізнесу, голова ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України.
Ридзель Ірина Володимирівна, вчитель історії та правознавства Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва, вчитель-методист.
Юрчишин Леся Тарасівна, вчитель історії, правознавства, громадянської освіти Новопечерської школи-ліцею І–ІІІ ступенів (м. Київ), найкращий вчитель громадянської освіти за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Навчальну програму та методичні рекомендації призначено для впровадження громадянської парламентської просвіти у закладах позашкільної освіти та в просвітницькій діяльності організацій, які працюють з дітьми та молоддю.

Ця публікація стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст публікації не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів. Публікація здійснена в рамках Програми USAID «Рада: наступне покоління», яка є п’ятирічною ініціативою (2021–2026), що впроваджується ГО «Інтерньюз-Україна». Більше про Програму: https://internews.ua/rang/about

Навчальні програмиАвтори: Барматова Ірина, Паращенко Людмила

Новий навчальний 2022-2023 рік розпочинається в складних умовах воєнного стану, що вимагає від керівництва закладів освіти особливої відповідальності за управлінські рішення щодо організації освітнього процесу, розробку й затвердження освітніх програм, застосування навчальних програм, які є найбільш відповідними для здобувачів освіти. Міністерство освіти і науки України (далі – МОНУ) надіслало головам державних адміністрацій, керівникам органів управління освітою та закладів освіти по всіх регіонах України листа, в якому наведені «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році» . Ці матеріали підготовлені МОНУ спільно з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, що свідчить про залучення значної кількості фахівців. У свою чергу, посадовці Державної служби якості освіти України (далі – ДСЯО) та її територіальних органів активно проводять семінари й вебінари, надають консультації освітянам щодо формування та використання під час освітнього процесу освітньої (освітніх) програми (програм), навчальних програм закладу загальної середньої освіти (далі – заклад ЗСО) та необхідності отримання грифу на навчальні програми «розроблені не на основі модельної навчальної програми».

Ці інструкції і рекомендації викликають в освітян низку питань щодо їх відповідності нормам Закону України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», зокрема щодо процедури схвалення та/чи затвердження навчальної програми, розробленої в закладі освіти, обов’язковості проходження процедури її грифування тощо.

Пропонуємо аналіз положень чинного законодавства, що допоможуть керівникам закладів освіти користуватися правами академічної автономії, організовуючи освітній процес у 2022-2023 н.р. та використовуючи власні навчальні програми. Завантажити 

 

Автори: Барматова Ірина, Васильченко Ігор, Паращенко Людмила

В українському суспільстві точиться гостра дискусія, як розпочати новий 2022-2023 н.р. Значна частина фахівців і батьків переконані в необхідності здійснення традиційного навчання за партами (офлайн) для забезпечення необхідної якості освіти. Інша частина категорично проти навчання офлайн в умовах воєнного стану. Однією з основних перешкод для здійснення офлайн навчання є відсутність повноцінних умов для безпеки учасників освітнього процесу, створення безпечного освітнього середовища, зокрема на фоні загального дефіциту сховищ, відсутності у населення (мешканців) звички та можливості користуватися сховищами, вкрай малої кількості укриттів, які повністю відповідають чинним нормативно-правовим вимогам. Більшість приміщень, що плануються використовуватись як укриття для здобувачів освіти мають цілу низку невідповідностей, що важко ліквідувати до початку навчального року. Для обговорення цих питань і пошуку дієвих рішень готується засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Експертами громадських організацій «Агенція розвитку освітньої політики», «Асоціація приватних закладів освіти України» та руху «Українська Освітня Платформа» були напрацьовані викладені нижче пропозиції та передані на розгляд депутатам. Створення й дотримання безпечних умов навчання для здобувачів освіти є пріоритетним завданням усіх зацікавлених сторін – держави, місцевого самоврядування, власників закладів освіти, а не лише їх керівників і батьків.  Завантажити

Go to top