Завантажити

Методичний посібник «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо» Рецензенти: Калініна Л. М., вчений секретар Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор.
Мосякова І. Ю., вчителька історії та громадянської освіти Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України.
Семенець-Орлова І. А., директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор наук з державного управління, кандидат політичних наук, професор.

Навчання молодого покоління демократії, усвідомлення ним демократичних цінностей, прав і свобод людини та необхідності їх захисту, формування громадянських компетентностей здобувачів освіти залишаються ключовими завданнями сучасної української освіти. Розуміння принципів і функціонування парламентської системи України є необхідною умовою для активної участі громадян у прийнятті важливих рішень та незворотності демократичного розвитку країни.

Методичний посібник «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо» спрямований на підвищення рів- ня обізнаності здобувачів освіти про народовладдя і державотворення, зокрема про розвиток парламентаризму, роль і функції Верховної Ради України, діяльність народних депутатів і можливість громадянської та політичної уча- сті молодого покоління українців. Запропоновано систематизований підхід до вивчення парламентської системи на всіх рівнях шкільної освіти, який включає інтерактивні методи, рольові ігри, дебати та проєктну діяльність.

Методичний посібник доцільно використовувати при впровадженні навчальних програм курсу за вибором з ос- нов представницької демократії та парламентаризму «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо» для здобувачів початкової, базової та повної середньої освіти і закладів позашкільної освіти. Цей посібник і навчальні програми однойменного курсу за вибором разом складають достатнє навчально-методичне забезпечення для здійснення громадянської парламентської просвіти в українських закладах освіти. Матеріали посібника будуть ко- рисними в діяльності просвітницьких і громадських організацій для навчання молодого покоління основам пред- ставницької демократії та парламентаризму.

Адресовано широкій аудиторії освітян і громадських активістів, які працюють з дітьми та молоддю, виховують молоде покоління на засадах освіти для демократичного громадянства.

Ця публікація стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст публікації не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів. Публікація здійснена в рамках Програми USAID «Рада: наступне покоління», яка є п’ятирічною ініціативою (2021–2026), що впроваджується ГО «Інтерньюз-Україна». Більше про Програму: https://internews.ua/rang/about 

Завантажити

«Наш Парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо». Навчальні програми курсу за вибором з основ представницької демократії та парламентаризму для закладів загальної середньої освіти та методичні рекомендації для вчителівАвторський колектив: Гриньова Марія Василівна, методист науково-методичної лабораторії управлінської діяльності та забезпечення якості освіти кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Іванюк Ірина Володимирівна, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, заступник голови ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», кандидат педагогічних наук, старший дослідник.
Паращенко Людмила Іванівна, директор Київського ліцею бізнесу, голова ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України.
Юрчишин Леся Тарасівна, вчитель історії, правознавства, громадянської освіти Новопечерської школи-ліцею І–ІІІ ступенів (м. Київ), найкращий вчитель громадянської освіти за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Це видання складається з комплекту навчальних програм курсу за вибором з основ представницької демокра- тії та парламентаризму «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо» для здобувачів освіти 4-го, 9-го, 11-го класів закладів загальної середньої освіти та методичних рекомендацій для вчителів. Навчальні програми та методичні рекомендації призначені для впровадження громадянської парламентської просвіти у навчальний процес закладів освіти. Видання може бути використане й для організації позакласної роботи та в просвітницькій діяльності організацій, які працюють з дітьми та молоддю. Практичною цінністю є узагальнені ресурсні матеріали для вивчення парламентаризму, рекомендації з використання онлайн застосунків під час очного та дистанційного навчання.

Ця публікація стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст публікації не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів. Публікація здійснена в рамках Програми USAID «Рада: наступне покоління», яка є п’ятирічною ініціативою (2021–2026), що впроваджується ГО «Інтерньюз-Україна». Більше про Програму: https://internews.ua/rang/about

Завантажити

pozasahkilna Nash Parlament 2023Гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі». Протокол № 1 від 29.03.2023 експертної комісії з позашкільної освіти ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти». У Каталозі навчальної літератури та навчальних програм зареєстровано за номером №8.0003-2023

Авторський колектив: Вержбицька Ірина Володимирівна, методист Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва, керівник гуртка-методист.
Гриньова Марія Василівна, методист науково-методичної лабораторії управлінської діяльності та забезпечення якості освіти кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Іванюк Ірина Володимирівна, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, заступник голови ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», кандидат педагогічних наук, старший дослідник.
Мосякова Ірина Юліївна, директор Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва, кандидат педагогічних наук, докторант Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького, заслужений працівник освіти України
Паращенко Людмила Іванівна, директор Київського ліцею бізнесу, голова ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України.
Ридзель Ірина Володимирівна, вчитель історії та правознавства Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва, вчитель-методист.
Юрчишин Леся Тарасівна, вчитель історії, правознавства, громадянської освіти Новопечерської школи-ліцею І–ІІІ ступенів (м. Київ), найкращий вчитель громадянської освіти за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Навчальну програму та методичні рекомендації призначено для впровадження громадянської парламентської просвіти у закладах позашкільної освіти та в просвітницькій діяльності організацій, які працюють з дітьми та молоддю.

Ця публікація стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст публікації не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів. Публікація здійснена в рамках Програми USAID «Рада: наступне покоління», яка є п’ятирічною ініціативою (2021–2026), що впроваджується ГО «Інтерньюз-Україна». Більше про Програму: https://internews.ua/rang/about

nash parlamentВідповідно до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931 гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» надано навчальній програмі «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо». Це рішення прийнято на основі протоколу №1 від 29.03. 2023 р. експертної комісії з позашкільної освіти ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти».

У Каталозі навчальної літератури та навчальних програм зареєстровано за номером №8.0003-2023.

Агенція розвитку освітньої політики продовжує дослідницьку, методичну та освітню діяльність з впровадження громадянської парламентської просвіти в закладах освіти України. З жовтня 2021 року розпочалася Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Рада: наступне покоління» (RANG). Загальна мета Програми - просувати реформи «наступного покоління», які допоможуть Верховній Раді України стати сучасною та ефективною інституцією для демократичного розвитку України. Зокрема, діяльність програми передбачає досягнення однієї з трьох головних цілей: покращити залучення виборців до законодавчого процесу, взаємодію й комунікацію між народними депутатами та виборцями. Молоде покоління українців має зростати свідомими й відповідальними виборцями, розуміти діяльність Верховної ради та інструменти взаємодії з народними депутатами. Виконанню цього освітнього завдання сприяє розроблений нами навчально-методичний комплект і посібник «Наш параламент: розумію і впливаю».

В рамках цієї програми експертами Агенції розробляються навчальні програми та методичні рекомендації з впровадження парламентської громадянської освіти для всіх рівнів навчання в закладах загальної середньої та позашкільної освіти.

Спільно з Освітнім центром Верховної Ради України продовжується робота щодо проведення парламентських уроків за участі народних депутатів, різноманітних навчальних активностей для учнівства та методичних заходів для освітян.

Створена й розширюється мережа парламентських просвітницьких центрів на базі закладів освіти.

Серед ключових партнерів програми також Вестмінстерська фундація за демократію, Американські ради з міжнародної освіти, Міжнародний республіканський інститут - IRI Ukraine, Центр політико-правових реформ.

Програма USAID «РАДА: наступне покоління» виконується ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

#ПрограмаРада #USAID_Рада #Рада_Наступне_Покоління

Go to top