Методичний посібник «Ми можемо більше!» створено на підтримку активістів громадянського суспільства, а також вчителів та вихователів для роботи з дітьми та молоддю віком до 18 років, які є активними та відповідальними громадянами. Більшість європейських країн зіткнулися з новими викликами на шляху до демократичного розвитку – політична апатія молоді, низький рівень мотивації до усвідомленого й активного впливу на політичне та соціальне життя суспільства, зростання нетерпимості та ксенофобії, виникнення військових конфліктів та порушень прав людини. Освіта для демократичної громадськості та освіта з прав людини (ОДГ / ОПЛ), як відповіді на ці виклики, стали провідним напрямком діяльності Ради Європи, під егідою якої створено різноманітні навчально-методичні матеріали для використання в національних освітніх системах.

 

Характерна риса цього посібника – спрямованість на систему неформальної освіти, оскільки важливу мотивуючу роль в ОДГ / ОПЛ мають не лише освітні установи, перш за все такі, як школи, але й організації громадянського суспільства. Автори посібника – фахівці в галузі громадянської освіти з чотирьох країн – запропонували низку методик та розробили практичні заняття для формування активної громадянської позиції, політичної культури й участі (партисипації) дітей і молоді віком до 18 років (узагальнено називаємо їх М18), які можуть використовуватися у всіх місцях, де вони збираються: клубах та бібліотеках, таборах і центрах, під час окремих заходів, акцій тощо. Представлені методики враховують знання про ціннісні орієнтації молоді та можуть бути ефективними в роботі з М18 в умовах різних країн.

«Участь у демократичному житті будь-якого співтовариства не зводиться до голосування або висунення своєї кандидатури на виборах, хоча це теж дуже важливо. Участь у житті суспільства й активна громадянська позиція передбачають наявність прав, засобів, простору і можливостей, а де необхідно – і підтримки для участі в процесі прийняття рішень та впливу на цей процес, а також участі в будь-яких формах діяльності з метою побудови кращого суспільства», – зазначає Хартія про участь молоді у громадському житті .

Методичний посібник складається з трьох розділів:

Перший розділ «Вчимося грамотно обирати владу» включає заняття, присвячені підготовці дітей і молоді до усвідомленої участі в політичному житті суспільства, зокрема у виборах. Учасники через активну форму знайомляться з особливостями сучасної політики і політичними ідеологіями, вчаться аналізувати передвиборчі програми кандидатів. Настільна гра «Політополь» є моделлю того, як відбуваються процеси прийняття політичних рішень на рівні міста.

Для проведення «Виборів для дітей та молоді М18» як імітації реальних виборів був запропонований чіткий алгоритм підготовки та організації виборчих дільниць і процесу голосування.

Другий розділ «Впливаємо на прийняття рішень і відстоюємо інтереси співтовариства» сконцентрований на дієвих формах участі молоді. Представлено методику проведення дитячо-юнацького форуму «М18: ми можемо більше!» як майданчика для діалогу з політиками та інструмент впливу на прийняття політичних рішень, враховуючи думку М18. Заняття з адвокації показує суть такої форми участі і наводить приклади успішних кампаній, спрямованих на захист прав та інтересів дітей та молоді. Також додано рекомендації з організації молодіжних проектів, залучивши місцеві громади.

У третьому розділі «Вдосконалюємо себе» зібрано методики, спрямовані на розуміння й утвердження прав людини, толерантності, поваги до розмаїття, подолання стереотипів та дискримінації. Чи повинні ми враховувати моральні та політичні міркування під час купівлі та продажу конкретних товарів і послуг? Як відчувати себе впевнено в політичному діалозі? Що таке громадянські компетенції і де їхні межі? Відповіді на ці та інші питання М18 шукають разом під час кожного заняття.

Вкладення:
Доступ за посиланням (https://austausch.org/files/DRA/Publikationen/Mehr%20bewegen/MB_Methodenbuch_UA.pdf)MB_Methodenbuch_UA.pdf0 Кб