photo 2023 03 13 16 55 19112 учителів України школи успішно завершили підвищення кваліфікації за програмою семінару-тренінгу для науково-педагогічних та педагогічних працівників «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо».

Учителі пройшли другий цикл навчання з методики викладання парламентської просвіти та впровадження курсу за вибором «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо», зокрема для учнів 8- 9 класів закладів загальної середньої освіти.

Навчання освітян здійснювалося ГО «Агенція розвитку освітньої політики» спільно з Освітнім центром Верховної Ради України.

Програма навчання складалася з трьох модулів:

Модуль 1. «Демократія і політика: беремо участь - беремо відповідальність». Розвиток громадянської парламентської просвіти в Україні. Програма курсу за вибором «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо» для здобувачів початкової освіти (8) 9 класу закладів загальної середньої освіти. (2 години аудиторної та 1 година самостійної роботи).

Модуль 2. «Участь у політиці: обізнані виборці - відповідальні політики». Методика викладання курсу за вибором «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо» для здобувачів початкової освіти (8) 9 класу закладів загальної середньої освіти. (2 години аудиторної та 1 година самостійної роботи).

photo 2023 03 13 16 55 28Модуль 3. «Участь у демократії: Верховна Рада України - український парламент». Використання конструктору вправ з громадянської парламентської просвіти для здобувачів базової освіти. Методика проведення дебатів, квесту та віртуальної екскурсії до Верховної Ради України. (2 години аудиторної та 1 година самостійної роботи).

Учасники навчання та всі вчителі, які цікавляться парламентською просвітою, мають можливість опрацьовувати матеріали тренінгів завдяки перегляду відеозаписів на каналі Освітнього центру Верховної Ради України:

Тренінг за модулем 1: https://www.youtube.com/watch?v=b4pMotC6-FQ

Тренінг за модулем 2: https://www.youtube.com/watch?v=WyfhIFaNo08

Тренінг за модулем 3: https://youtu.be/4XmcAWFDigY.

В результаті навчання учасник (-ця) :

 • орієнтується в сучасних напрямках громадянської освіти, освіти для демократичного громадянств та освіти з прав людини, парламентської просвіти та може використовувати теоретичні знання і практичні навички для ефективної організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти;
 • опрацював/ла методику викладання курсу за вибором «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо» для здобувачів базової освіти (8) 9 класу закладів загальної середньої освіти;
 • практично ознайомлений/на з можливостями адаптації змісту курсу за вибором до різних форматів навчання, зокрема онлайн навчання;
 • поглибив/ла знання з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, громадянської освіти, парламентської просвіти;
 • вміє реалізовувати інтерактивні методики формування соціальної та громадянської, міжкультурної та комунікативної компетентностей учнів і виховання громадянської свідомості особистості при викладанні курсу за вибором «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо” для здобувачів базової освіти (8) 9 класу закладів загальної середньої освіти», при проведенні позакласних виховних заходів, в т.ч. проєктній діяльності;
 • демонструє готовність до інноваційної діяльності, використання інформаційно- комунікаційних технологій і кращого педагогічного досвіду та сучасних методик громадянської парламентської просвіти;
 • демонструє вміння вибудовувати стратегії особистісно-професійного розвитку і навчання, готовність до постійного саморозвитку.

За результатами складання фінального іспиту та отримання високого підсумкового балу учасники отримали сертифікат про підвищення кваліфікації, який відповідає вимогам Постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 27.12.2019 №1133 і враховується при атестації вчителів.

Таке підвищення кваліфікації є запорукою якісного впровадження парламентської просвіти в освітній процес українських закладів освіти завдяки курсу за вибором «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо».

photo 2023 03 13 16 55 24Навчання проводили авторки курсу та тренерки з парламентської просвіти:

 • Гриньова Марія Василівна - методистка науково-методичної лабораторії управлінської діяльності та забезпечення якості освіти кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», тренерка з парламентської просвіти, освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, координаторка Одеської обласної школи громадянської партисипації дітей та дорослих «УСі В ДІЇ!»;
 • Іванюк Ірина Володимирівна - заступник голови правління ГО «Об'єднання «Агенція розвитку освітньої політики», старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, координаторка освітніх проектів, експертка та тренерка з питань громадянської освіти, парламентської просвіти, модерування партисипативних проектів для дітей і молоді;
 • Паращенко Людмила Іванівна - голова правління ГО «Об'єднання «Агенція розвитку освітньої політики», директор Київського ліцею бізнесу, доктор наук з державного управління, професор, керівниця, експертка та тренерка міжнародних проектів з навчання демократії, парламентської просвіти, розвитку громадянських компетентностей, освітнього менеджменту;
 • Юрчишин Леся Тарасівна - вчителька історії та правознавства, курсів громадянської освіти Новопечерської школи, методична консультантка, тренерка з громадянської освіти, парламентської просвіти та технологій навчання.

Третій цикл навчання пройде 13-17 березня 2023 р. і передбачає підвищення кваліфікації за програмою семінару-тренінгу та вивчення методики викладання курсу за вибором для учнів (10) 11 класів ЗЗСО!

Заходи здійснюються за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Рада: наступне покоління» (RANG), що виконується ГО «Інтерньюз-Україна» в партнерстві з ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики».